Gruas i v.des burri dhe kunati e pë rzë nga shtëpia, por shumë shpejt ajo zbulon një dhuratë befasuese të lënë nga burri i saj, që ndryshoi përgjithmonë jetën..!!!

Lajme

Është një fakt i dhimb shëm për dikë që të përballet me vde kjen e të dashurve të tij ose të saj.Sidoqoftë, kush do të kishte menduar se një tragje di mund të çojë në diçka kaq te hab itshme.

Per Lumein u bë më e vësht irë kur kunati i saj e dety roi atë dhe fëmijën e saj të largohen nga shtëpia. Pa pasur një rrugë të qartë për të shkuar, ajo shkoi drejt në va rrin e burrit të saj dhe qau. Megjithatë, gjërat filluan.. LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME POSHTE ..LEXO ME TEPER