Lajmi Fundit: Këngëtarja E Njohur Shqiptaree Në Gj Ëndjje Të Rë Ndë Shëndetësore!

Lajme

Lajmi fundit: Këngëtarja e njohur shqiptare në gj endje të rë ndë shë ndetësore!

Këngëtarja e njohur e viteve ’80-’90 të shekullit të kaluar me zë rin e të cilës u rr itën pri ndërit tanë, duket se ka pro bleme të mëdha me shëndetin. Raportohet se Parashqevi Simaku nuk është fare mirë dhe po v uan.

Këngëtarja e “E duam lu mturinë” e cila u da llua për zër in dhe paraqitjen e saj skenike, ishte shumë e da shur për rininë e atyre v iteve, por ajo ve ndosi të ikte nga Shqipëria drejt Amerikës pikë risht në ditët e saj më të mira në ka rrierë.

Që pas asaj kohe Parashqevi i ka hu mbur kon taktet me muzikën. Këngëtarja ka qe në e m artuar dhe ka një dj alë. Këngëtarja e “E d uam lu mturinë” e cila u dall ua për zë rin dhe paraqitjen e saj skenike, ishte shumë e d ashur për rininë e atyre viteve.